Priser

Under Guldgalan delas det ut många olika priser till företagsamma personer i Jämtland och Härjedalen.

Priser / kategorier

Företagandet är viktigt i vår region. Våra företagare skapar tillväxt och arbetstillfällen i den region vi vill bo och leva i.

Guldgalan är en dag när vi hyllar den handlingskraft och företagsamhet som råder i Jämtland och Härjedalen.

13 priskategorier

Under Guldgalan delas 13 företagarpriser ut av intresseorganisationer och företag. Tillsammans med Guldgalan synliggör vi både priserna, de nominerade och vinnarna.

Årets Unga Företagare

Utmärkelsen delas ut till en företagare under 35 år som under året utfört en prestation utöver det vanliga.

Årets Marknads­förare

Vinnaren ska med sin marknadsföring visa kreativitet och nytänkande inom sin bransch och vara strategiskt långsiktig.

Årets Entreprenör

Vinnaren ska ha drivkraft att genomföra sin affärsidé och inte minst utmana etablerade företag och organisationer.

Årets Tillväxt­investering

Tillfaller ett företag som gjort en framsynt och modig investering i sitt företags framtida tillväxt. Investeringen kan vara i form av pengar, tid, anseende eller andra tillgångar.

Årets Gröna Guld

Vinnaren driver framgångsrikt företagande för landsbygden, grundat på uthålligt brukande av naturresurserna.

Swedavias Exportpris

Delas ut till en person, ett företag eller ett projekt som skapat exportmogna produkter som ger ökad internationell trafik.

Årets Turism­företagare

Priset går till en organisation inom besöksnäringen som med hållbarhetsarbete nått betydande marknadsframgångar 

Årets Tillväxt­företag

Årets tillväxtföretag har under den senaste treårsperioden haft en uthålligt hög tillväxt och uppfyller i övrigt det som kännetecknar ett tillväxtföretag.

Årets Företagare

Vinnaren visar prov på att vara extra kreativ och företagsam och som fungerar som en inspiration och förebild.

Årets Hållbara Företag

Vinnaren arbetar för en hållbar tillväxt, som ser till framtid och trygghet för både sitt företag och sin omgivning.

Årets Industriföretag

Vinnaren är ett tillverkande industriföretag i Jämtland Härjedalen med ekonomisk stabilitet. Företaget skall ha verkat i minst fem år och uppvisat god vinst de senaste tre åren.

Årets Innovation Champion

Delas ut till en person med stark drivkraft och entreprenörsanda – en förebild som bryter ny mark och vågar satsa på en idé som skapar unika mervärden.

Sven O Perssons Hederspris

Till Sven O Perssons minne delas det prestigefyllda hederspriset ut varje år på Guldgalan.