Årets
hållbara företag

Delas ut av Länsförsäkringar Jämtland.

Kriterier

I år inför Länsförsäkringar Jämtland ett hållbarhetspris i alla kommuner i Jämtlands län som delas ut i samband med respektive lokal företagsgala. Vinnarna av utmärkelsen går sedan vidare som kandidater till tre finalplatser på Guldgalan 2019.

Vinnaren är ett företag som arbetar för en hållbar tillväxt, som ser till framtid och trygghet för både sitt företag och sin omgivning. Företaget bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer, arbetar långsiktigt och integrerar de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet.

Beroende på vilken verksamhet företaget bedriver kan de tre perspektiven ha olika vikt i företagets hållbarhetsarbete. Företagets hållbarhetsarbete utgår från väsentlighet i företagets värdekedja, det vill säga var företagets verksamhet har sin största påverkan. Företaget fokuserar på vad som är väsentligt och var det är väsentligt ur ett hållbart perspektiv.

Regler och kriterier

  • Priset tilldelas ett företag i Jämtlands län, dvs. inte ideella eller offentligt finansierade verksamheter. Företaget ska bedriva sin verksamhet och vara organiserad på ett sådant sätt att hållbarhetsfrågorna ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande kan värderas för företagets verksamhet i Jämtlands län. 
  • Alla kan föreslå kandidater, sitt eget företag eller andras företag, och priset är öppet för företag i alla branscher.
  • Kandidater kan föreslås obegränsat antal gånger.
  • Vinnare de senaste två åren (2017 och 2018) kan inte vinna priset 2019.

Vinst

Priset från Länsförsäkringar Jämtland består av en prischeck på 20 000 kronor som ska användas av företaget för att fortsätta utvecklingen av hållbarhetsarbetet på inslagen väg. Prisgivare är också Jämtkraft som bidrar med tio andelar solenergi i deras kommande solcellspark.


Jury

Torgny Södrin, egen företagare med erfarenhet av rekrytering inom miljö och hållbar utveckling

Kjell Lundberg, f.d. reklamman hos Syre med lång erfarenhet med speciellt fokus på hållbar marknadskommunikation

Anna-Lena Frykman, Jämtkraft chef elhandel företagssälj

Anna-Karin Lindeberg, Länsförsäkringar Jämtland marknadskoordinator och hälsostrateg, företag och lantbruk 

Nikolaos Strantzalis, Länsförsäkringar Jämtland Kreditchef med fokus på det ekonomiskt hållbara perspektivet.