Årets Tillväxt­investering

Delas ut av Almi Företagspartner Mitt AB.

Kriterier

Tillfaller ett företag som gjort en framsynt och modig investering i sitt företags framtida tillväxt. Investeringen kan vara i form av pengar, tid, anseende eller andra tillgångar.
Juryn består av rådgivare från Almi.