Swedavias Export­pris

Delas ut av Swedavia.

Kriterier

Delas ut av Swedavia till en person, ett företag eller ett projekt som skapat exportmogna produkter som ger förutsättningar för ökad internationell trafik till och från regionen.

Vinst

Priset består av marknadsplats på Åre Östersund Airport under ett år, med synlighet till 530.000 passagerare.

Jury

Susanne Norman, Direktör Swedavia – Regionala flygplatser
Magnus Trense, Försäljningschef Swedavia – Åre Östersund Airport
Peter Fahlén, Flygplatschef Swedavia – Åre Östersund Airport
Karin Gydemo, Grahnlöf Projektchef JHT