Juryprocess

Juryprocessen för Årets entreprenör

Hur vinnaren väljs ut

1. Nomineringen öppnar under sommaren på Guldgalans hemsida och på Årets Entreprenörs FB-sida.
2. Via Årets Entreprenörs Facebook-sida och andra kanaler marknadsförs priset och uppmanas det till att nominera.
3. Juryn träffas i september för att välja ut 6 nominerade, som sedan intervjuas av minst en jurymedlem. Av dessa 6 enas sedan juryn om 3 finalister.
4. Finalisterna presenteras på den sista sponsorträffen i oktober och får även då veta vilka de andra är.
5. Dagen före presentationen av finalisterna kommer de övriga nominerade att kontaktas.

6. Prisutdelning på Guldgalan, finalisterna blir bjudna att delta på dagen och kvällen.