Juryprocess

Juryprocessen för Årets hållbara företag

Hur vinnaren väljs ut

Juryprocess

Juryarbetet är en sluten process, med undantag av offentliggöranden i prisprocessen, och jurymedlem som eventuellt är jävig eller står inför intressekonflikt medverkar inte i beslutet om det aktuella företaget ska nomineras, ingå som finalist eller utses som vinnare, vilket innebär att det kan vara så att alla jurymedlemmar inte deltagit i olika röstningsförfaranden.