Juryprocess

Juryprocessen för Årets turismföretagare

Hur vinnaren väljs ut

JURYPROCESS

Information och uppmaning om att nominera går ut via vårt nyhetsmail Inside men även via destinationerna etc. När nomineringen stängt så gör var och en i juryn sin egen genomgång av kandidaterna med utgångspunkt från kriterierna. De gör sedan en prioritering som stäms av gemensamt i jurygruppen. I den fasen strävar vi efter att ha tre-fyra vassa kandidater kvar, vilket det som regel är.

Juryn brukar behöva två-tre möten på sig för att vaska fram en vinnare och på upploppet poängsätter vi enskilt de kvarvarande kandidaterna.

Om någon sticker ut när vi summerar så är saken klar men är det helt jämnt så tar vi en fördjupad diskussion, med målsättningen att i det läget komma fram till konsensus vilket som regel brukar ske. Det händer att vi lyssnar av utanför juryn med noga utvalda och kunniga personer om det finns frågetecken som vi tycker bör klaras ut innan slutligt beslut tas.