Juryprocess

Juryprocessen för Årets unga företag

Hur vinnaren väljs ut

Juryprocess

Årets Unga Företagare utses i regionen d.v.s. i Jämtlands län. Vinnaren av priset Årets Unga Företagare blir vidare nominerad till rikstävlingen påföljande år. Nomineringar kan göras via Guldgalans hemsida samt via företagarnas hemsida.

Efter nomineringstiden är stängd samlas juryn och bedömer kandidaterna enligt kriterier som hittas på https://www.foretagarna.se/af/arets-foretagare/arets-unga-foretagare/om-arets-unga-foretagare/

Ett antal kandidater kallas till intervju varav tre går vidare till slutnomineringen och presenteras som kandidater till priset vid Guldgalan. Utmärkelsen Årets Unga Företagare delas ut till en företagare som är högst 30 år och som fungerar som en förebild för andra unga företagare och som utfört en prestation inom sitt område. 

Kriterier

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets unga företagare ska följande kriterier uppfyllas:
 

Äga och driva

Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Vara ledare och förebild

Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Visa kreativitet och innovation

Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Visa lönsamhet och tillväxt

Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Uppfylla formella krav

Företagaren kan fylla 30 under nomineringsåret. Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.