Juryprocess

Juryprocessen för Årets marknadsförare

Hur vinnaren väljs ut

Juryprocess

Presentation av hela processen på Guldgalans och Marknadsföreningens hemsida. Utskick via mejl till Marknadsföreningens medlemmar där vi uppmuntrar dem att nominera personer och företag. Vi ber medlemmarna att sprida detta mejl vidare i deras nätverk. Vi hänvisar till att man kan nominera på Guldgalans eller Marknadsföreningens hemsida senast den 12 september. Mejlet kommer att gå ut vid två tillfällen; första gången någon gång innan sommaren och det andra tillfället blir i slutet av augusti/början på september. Det kommer också ske annonsering i dagspress.

Juryn, består av tre ur Marknadsföreningens styrelse och en extern personer. De sammanträder den 6/9 för att summera de nomineringar som kommit in och väljer sedan ut de mest intressanta. Dessa får, via mejl, ett dokument att fylla i. Dokumentet består av frågor om deras senaste års marknadsföring och är relaterade till våra kriterier. Av de som skickat in dokumentet kommer tre stycken personer eller företag att väljas ut som våra tre nominerade. Besked om man är en av de tre eller inte kommer att ske under v. 38 per telefon eller mejl.
De tre nominerade presenteras på Guldgalans sponsorträff. Fram till denna tidpunkt är det en sluten process.
 
Juryn kommer under oktober att genomföra möten med de tre nominerade personerna eller företagen där de under 15 minuter får presentera sin marknadsföring lite mer och motivera varför de skulle vinna. Sedan har de 15 min till sitt förfogande för att ställa frågor. I anslutning till att ovan möten är genomförda kommer juryn att sammanträda igen för att utse en vinnare som presenteras och prisas på Guldgalan.