Juryprocess

Juryprocessen för Swedavias exportpris

Hur vinnaren väljs ut

Nominering och beslut

När vi fått in nomineringar skickas ett frågeformulär ut med kompletterande frågor till alla nominerade och sedan tar vi in de tre vi avser nominera på en intervju. Sedan utser juryn en vinnare bland de tre baserad på dessa enkäter och intervjuer.