Juryprocess

Juryprocessen för Årets Tillväxtföretag

Hur vinnaren väljs ut

1. Databassökningar

Processen börjar med att vi söker i databaser över hela Sveriges aktiebolag och ställer upp sökparametrarna enligt kriterierna när siffrorna inkommit till bolagsverket. Sedan sker en utsortering av de bolag som inte har 3 räkenskap att visa upp,visar på något år med underskott, inte klarar snitttillväxten på 20% eller är tidigare vinnare.

2. En närmare titt

Efter det återstår ett antal bolag att ta en närmare titt på och se om det kan röra sig om rena försäljningsbolag eller andra sk slussningsbolag som av omstruktureringsskäl plötsligt fått en hög omsättning och där koncernen i stort inte visar samma framgång. I det fallet bedöms hela koncernen och man får räkna om dessa siffror. Vidare måste bolag med sk ”perifera” resultat räknas om till jämförbara. Det är ex. nystartade bolag ( för 4 år sedan) som gått från en väldigt låg omsättning ( ex startåret) till en hög omsättning och får på så sätt en snedvriden omsättningsökning.

3. Nominering och beslut

De som sedan är kvar ringer vi upp och frågar om de vill vara med som ”nominerad” och ber samtidigt om företagets historik och framgångsfaktorer. Efter att vi har fått in dessa företags egna ord börjar juryarbetet. De tre företag som är attraktivast av olika skäl förutom de hårda talen, kallar vi sedan ”finalister” och för att utse en vinnare tas ytterligare en jurymedlem in från vår prissponsor Proffice.