Juryprocess

Juryprocessen för Årets företagare

Hur vinnaren väljs ut

1. Nominering

Nominerad till Årets företagare i respektive kommun kan nomineras via Guldgalans hemsida och/eller direkt till företagarna i Jämtland-Härjedalen. Innan årets företagare utses i länet utses en vinnare i respektive kommun. Företagarnas lokalförenings styrelse i respektive kommun tex företagarna i Bräcke är jury och utser vinnaren som går vidare till länsfinalen.

2. Vinnare utses

Efter nomineringstiden i respektive kommun är stängd och alla vinnare är utsedd utses Årets företagare i länet. Observera att nomineringstiden för respektive kommun kan vara kortare en den som Guldgalan har satt till övriga priser. Juryn består av styrelsen i Företagarna Jämtland-Härjedalen Service AB. Utförliga kriterier för att kunna vinna Årets företagare 2014 hittar man på; http://www.foretagarna.se/Om-foretagarna/Arets-Foretagare/Arets-Foretagare-i-kommunerna/
 
Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare. För att bli nominerad till utmärkelsen Årets företagare ska följande kriterier uppfyllas:

 

Kriterier

Företagaren ska:

  • inneha ett betydande ägande av företaget
  • aktivt driva företaget
  • ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  • genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
  • visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
  • ha uthålligt god lönsamhet
  • inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Urval

Varje lokalförening utser en jury som gör en gallring bland de nominerade för att hitta ett antal intressanta kandidater. Vår samarbetspartner UC kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda. Den lokala vinnaren nomineras sedan till regionfinalen. Företagen som utses till Årets Företagare i regionen nomineras till Årets Företagare i Sverige, som utses under festliga former i Stockholm påföljande år.