Juryprocess

Juryprocessen för Årets företagare

Hur vinnaren väljs ut

1. Nominering

Nominerad till Årets företagare i respektive kommun kan nomineras via Guldgalans hemsida och/eller direkt till Företagarna i Jämtland-Härjedalen. Innan Årets företagare utses i länet utses en vinnare i respektive kommun. Företagarnas lokalförenings styrelse i respektive kommun tex företagarna i Bräcke är jury och utser vinnaren som går vidare till länsfinalen.

2. Vinnare utses

Efter nomineringstiden i respektive kommun är stängd och alla vinnare är utsedd utses Årets företagare i länet. Observera att nomineringstiden för respektive kommun kan vara kortare en den som Guldgalan har satt till övriga priser. Juryn består av representanter från de åtta lokalföreningarna i region Jämtland-Härjedalen samt Företagarnas regionchef.

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare. För att bli nominerad till utmärkelsen Årets företagare ska följande kriterier uppfyllas:

Kriterier

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas: 

Äga & Driva
Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Urval

Varje lokalförening utser en jury som gör en gallring bland de nominerade för att hitta ett antal intressanta kandidater. Vår samarbetspartner UC kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda. Den lokala vinnaren nomineras sedan till regionfinalen. Företagen som utses till Årets Företagare i regionen nomineras till Årets Företagare i Sverige, som utses under festliga former i Stockholm påföljande år.