Finalister 2016

Finalister i kategorin Årets Gröna Guld

Eriksgården, Trångsviken

Erik Svensson

Erik Svensson har framgångsrikt hittat nya vägar för en gammal släktgård i en bransch som nästan inte existerar i Jämtland, ekologisk svinproduktion. Årsproduktionen i det nya 1200 m2 stora svinstallet förväntas bli ungefär 1400 grisar. Produktionen håller mycket hög kvalitet, vilket kanske tydligast bevisas av att Eriksgården är huvudleverantör av svinkött till både Fäviken Magasinet och Undersåkers Charkuterifabrik.

Anna Godevärn Mörsjö Deli
Katarina Magnusson

Jillie Ren och Vilt

Josefin Sandgren och Marcus Haanaes Rensberg

Jillie Ren och Vilt jobbar med kvalitativt naturkött av ren och vilt och bidrar med sin förädlingsverksamhet till rennäringen i fjällområdet i de västra delarna av Jämtland, Härjedalen och Dalarna. Företaget finns i Ljusnedal och kännetecknas av modernt lönsamt företagande i en traditionell bransch. Renprodukterna har kompletterats med produkter baserade på älgkött. Hög kvalité, stor leveranssäkert och alltid professionellt bemötande har gjort dem till en favorit bland Sveriges delikatessaffärer.

Larserud Terra

Magnus Larserud

Magnus Larserud med företaget Laserud Terra , driver Jämtlands största maskinstation och tillhandhåller även tjänster inom entreprenad och fastighetsskötsel. Det egna jordbruket har Magngus omlokaliserat från Rödön till Frösön genom förvärvet av Stocke gård. Laserud Terras stora kunskaper inom växtodling kombinerat med entreprenörskap är grunden till ett stabilt och framgångsrikt företag. Vid sidan av det egna företagandet är Magnus en av stöttepelarna inom Maskinring Z.

Kristoffer Anderssson