Finalister 2017

Finalister i kategorin Årets Hållbara Företag

Jazzköket

Jazzköket är restaurangen som strävar efter ett självförsörjande kretslopp och de vill ta tillvara allt och inte låta något gå till spillo. Hållbarhet i alla avseenden är en del av Jazzkökets själ, och det arbetet är på alla sätt fullt ut integrerat i verksamheten. De har en långsiktig strategi för företagets ekonomiska utveckling där en hållbar investeringsplan är en självklar del och det sociala engagemanget och ansvarstagandet tar allt större plats i verksamhetens utveckling. Den egna personalen involveras ständigt och naturligt i företagets utveckling – delaktigheten i mål, planer, beslut och utveckling är stor. Jazzköket tror på och lever för den enskilde individens och det enskilda företagets rättighet, möjlighet och skyldighet att påverka och förändra genom att ta ansvar och bidra.

Anna Godevärn Mörsjö Deli
Katarina Magnusson

Polfärskt (Brödcentralen Jämtland)

Det 50-åriga familjeägda företaget planerar redan sitt 100-årsjubileum. För dem är hållbarhet i alla avseenden framtidens viktigaste fråga och hållbarhet är vägledande i alla beslut – allt från små vardagliga överväganden till stora investeringar. Alla som arbetar här ska känna stolthet, och engagemanget för medarbetarnas trivsel, hälsa och friskvård är stort. De tar ett stort miljöansvar och de har bland annat helt gått över till miljövänligt drivmedel i alla lastbilar, vilket reducerat koldioxidutsläppen med nästan 90 procent. Ansvarstagandet i samhället är självklart för dem och de samarbetar bland annat med ÖFK, ett samarbete som bygger på gemensamma värderingar, och Hej Främling. Samarbetet med Hej Främling har bland annat resulterat i flera anställningar, bland annat av en man från Syrien som nu är en av deras duktiga säljande distributörer. 

Jämtkraft

Jämtkraft har funnits i snart 130 år och miljöfrågor har länge varit ett prioriterat område. Idag har de en helhetssyn på hållbarhet och de har hållbarhetsredovisat sedan 2011. De globala miljömålen (Agenda 2030) är en viktig utgångspunkt i hållbarhetsarbetet och de utgår från de målområden där de kan göra störst skillnad. Klimatfrågan är den stora drivkraften och ett av deras mål är fossilfri värme till VM i Åre och Östersund år 2019. Att vara en attraktiv och säker arbetsplats är ett prioriterat område och för att stärka jämställdheten i en mansdominerad bransch erbjuds kvinnor i mansdominerade roller mentorskap. Samhällsengagemanget är stort och utöver sponsringssamarbeten samarbetar Jämtkraft med skolor för att få fler tjejer att välja tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. En viktig fråga både för Jämtland och för Jämtkraft.

Kristoffer Anderssson