Finalister 2018

Finalister i kategorin Årets Hållbara Företag

Jazzköket

Jazzköket är restaurangen som strävar efter ett självförsörjande kretslopp, de vill ta tillvara allt och inte låta något gå till spillo. Hållbarhet är någon som finns i Jazzkökets DNA och hållbarhetsarbetet tar stor del av verksamheten. De har en långsiktig strategi för företagets ekonomiska utveckling där en hållbar investeringsplan och det sociala engagemanget, integrationsarbetet och ansvarstagandet tar allt större plats i verksamhetens utveckling. Den egna personalen involveras ständigt och naturligt i företagets utveckling där delaktigheten i mål, planer och beslut är stor. Jazzköket lever för den enskilde individens och det enskilda företagets rättighet, möjlighet och skyldighet att påverka till en hållbar utveckling.

Anna Godevärn Mörsjö Deli
Katarina Magnusson

Copperhill Mountain Lodge

Copperhill är ett hotell med ett brett miljötänk. I ett målmedvetet arbete har de reducerat 95% av kemikalierna i sin lokalvård och radikalt minskat restavfallet, elförbrukningen och vattenförbrukningen. Copperhill hamnar återkommande på topp i medarbetarundersökningar, de arbetar engagerat och strategiskt och firar alla framgångar med sin personal, allt för att skapa en vi-känsla. Ledningen arbetar aktivt och operativt för att komma nära sina medarbetare och fångar upp saker som behöver förbättring. Genom att uppmuntra gäster att avstå sin dagsstädning skänker de pengar till UNICEF och i samarbete med Houdini hyr hotellet ut kläder till sina gäster. Hotellet skapar hållbarhet utan att tumma på gästernas upplevelse av lyx och njutning.

Lundstams Återvinning

Lundstams vision är att inspirera till och skapa förutsättningar för sina kunder att lämna så lite avtryck som möjligt och att göra det enkelt att återvinna. Investeringarna på utveckling av ny teknik som digitalisering, automatisering och robotisering samt att köpa in de renaste bilarna och följa bränsleförbrukningen gör att de minskar sina CO 2 utsläpp. För kommande generationers kunskap om miljö och återvinning bjuder de in till studiebesök samt att de årligen delar ut en hållbarhetscheck till ungdomar som gjort en bra insats. En del av Lundstams samhällsengagemang och sponsring är att placera ut sopstationer och ta hand om avfallet för att undvika nedskräpning i samband med evenemang.

Kristoffer Anderssson