Finalister 2018

Finalister i kategorin Årets Marknadsförare

Frösö Handtryck

Det anrika, välbesökta tillverkningsföretaget är en ambassadör för länet där nyckeln till framgång är genom samarbeten och hållbarhetstänk. Co-branding med andra jämtländska företag, under namnet KÄRUT, visar på nytänk och kreativitet vilket har lyft Frösö Handtryck till en ny nivå med ny profilering. Marknadsföring mot såväl B2B samtidigt som företaget synliggör sig i nationell press genom produktplacering och artiklar ger uppmärksamhet för länet och sätter Frösö Handtryck på den nationella designkartan.

Anna Godevärn Mörsjö Deli
Katarina Magnusson

SQRTN Company 

Företaget som skapar ”Streetwear på norrländska” ger konsumenterna en möjlighet att synliggöra sin stolthet över regionen de har en relation till. Genom att ligga steget före med influensers har de en rörlig marknadsföringsplan vilket gett företaget den positionering de önskat på marknaden. Sociala medier, web-shop, events samt pop-up butiker visar sig vara företagets starka driv för att arbeta med CRM (customer relation marketing). Co-branding och noggrant utvalda återförsäljare är även det ledstjärnor för företaget.

Inspire Us

InspireUs är ett kollektivt kluster av kvinnor inom actionsports-branschen som skapar mötesplatser och läger för likasinnade. Genom att lyfta och hylla kvinnor i sociala medier har trion som bildat nätverket skapat en plattform för gemenskap och i förlängningen även i samhället. Genom co-branding samt bild- och filmspråket har de gett kvinnor en position på en mansdominerad arena. De har banat vägen för kvinnligt företagande inom branschen vilket har gett länet inflyttning och nya aktiviteter. Att marknadsföra det kollektiva VI:et istället för det individuella i JAG:et gör InspireUs revolutionerande inom marknadsföring.

Kristoffer Anderssson