Årets industri­företag

Delas ut av IUC Z-GROUP tillsammans med Teknikföretagen Jämtland-Härjedalen

Kriterier

Vinnaren är ett tillverkande industriföretag i Jämtland-Härjedalen med ekonomisk stabilitet. Företaget skall ha verkat i minst fem år och uppvisat god vinst de senaste tre åren. Företaget är en attraktiv arbetsgivare som har jobbat strategiskt med effektiviseringar i verksamheten och påvisat förnyelseförmåga i sitt arbetssätt med miljö/cirkulations­främjande steg i sin produktion.

Alla kan föreslå kandidater, även sig själv, och priset är öppet för företag inom den tillverkande industrin i Jämtland-Härjedalen. 


Jury

Anna Godevärn, Ordf. IUC Z-GROUP 
Stefan Fredriksson, Vd IUC Z-GROUP 
Tomas Olsson, Ordf Teknikföretagen Jämtland-Härjedalen